บอกขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

สำหรับการตรวจสุขภาพทั่ว ๆ ไป หรือการตรวจสุขภาพประจำปี จะเป็นสิ่งที่ทุก ๆ ท่านจำเป็นต้องตรวจ เนื่องจากจะเป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของร่างกาย อีกทั้งหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถแก้ปัญหา หรือรักษาได้ทันเวลา ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว หากจะมีการสมัครงาน ก่อนเข้าทำงานทางบริษัทมักจะให้พนักงานไป ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดข้องในการทำงาน ดังนั้นไปดูวิธีการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพกันเลยดีกว่าว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

วิธีการเตรียมตัวก่อน ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 

1. การเตรียมตัวในการตอบคำถาม โดยส่วนใหญ่แล้วการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ในขั้นตอนแรก จะเป็นขั้นตอนของการซักประวัติ ดังนั้นผู้ตรวจจะต้องเตรียมตัวในการตอบคำถามเอาไว้ ก่อนจะเข้าโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแพทย์มักจะมีการถามคำถาม ดังนี้ 

  • ประวัติการอาหาร แพ้ยา หรือสารอื่น ๆ ตามที่ตนเองทราบ 
  • ยา อาหารเสริม รวมถึงสมุนไพรต่าง ๆ ที่ตนเองใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือเคยใช้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา 
  • แจ้งพฤติกรรมการออกกำลังกาย อย่างเช่น มีการออกกำลังกายวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน หรืออื่น ๆ เป็นต้น 
  • แจ้งพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ ความถี่ของการใช้งาน รวมทั้งปริมาณในการใช้ 
  • อาการผิดปกติต่าง ๆ ที่สามารถพบได้ด้วยตนเอง หรือปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องต่อปัญหาสุขภาพ อย่างเช่น อาการเจ็บปวดต่าง ๆ ตามร่างกาย รวมทั้งคุณภาพในการนอนหลับ เป็นต้น 

2. เตรียมตัวในการถามคำถาม เพราะหลังจากที่แพทย์มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเสร็จสิ้นแล้ว มักจะเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัย ไม่ว่าจะเป็น อาการของโรค หรือความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งถามคำถามที่จะช่วยให้ได้รับคำแนะนำในการรักษาอย่างเช่น 

  • พฤติกรรมใดที่ควรจะปรับเปลี่ยนหรือพฤติกรรมที่ควรกระทำ เพื่อให้มีสุขภาพที่ขึ้น 
  • จากประวัติโรคในครอบครัว จะมีโอกาสที่คุณจะเป็นโรคด้วยหรือไม่ 
  • วัคซีนที่สามารถฉีดป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ ควรฉีดไหม 

และนี่คือวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ซึ่งถ้าหากใครที่เคตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้ว และมีใบตรวจผลจากการตรวจสุขภาพครั้งก่อน รวมถึงชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และเบอร์ติดต่อ สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาได้ด้วย เพื่อเพิ่มความง่าย และเพิ่มความสม่ำเสมอในการตรวจ ในส่วนของราคาการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่แล้ว จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมการตรวจ ซึ่งจะมีตั้งแต่โปรแกรมการตรวจ 3-5 รายการ ไปจนถึง 10 รายการเลยทีเดียว ดังนั้นก่อนการตรวจควรเข้าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด