Tag: Induction motor

มอเตอร์แบบไหน ใช้งานกับอะไรบ้าง

ปัจจุบันนั้นมอเตอร์ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน เพราะว่าสินค้าเกิอบจะทุกชนิดนั้นจะต้องมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพื่อทำให้กลไกขอฃสินค้านั้น ๆ ทำงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นค่อนข้างจะง่ายอย่างมากนั้นคือการเปลี่ยนพลังงาน ไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานกล ดังนั้นในบทความนี้สำหรับคนที่ยังสงสัยว่ามอเตอร์นั้นถูกใช้งานกับอะไรบ้าง เรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่ามอเตอร์นั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอะไรบ้าง  มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  (Induction motor)  มอเตอร์ชนิดนี้นั้นจถูกเรียกว่า “มอเตอร์แบบ “อะซิงโครนัส”  เนื่องด้วยการเคลื่อนที่นั้นจะไม่เคลื่อนที่ด้วยอัตราที่ไม่คงที่  หรือ อาจจะหมุนช้ากว่า ความถี่ที่ให้มา ความเเตกต่างระหว่างความเร็ว  จึงทำให้มอเตอร์ชนิดนี้นั้นมีการใช้งานที่หลากหลายอย่างมาก เพราะด้วยการทำงาที่ง่ายจึงเป็นมอเตอร์ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างมากในการใช้งาน  มอเตอร์อุตสาหกรรม (industrial […]