Tag: อบรม ที่ อับ อากาศ

ที่อับอากาศและการอบรมที่อับอากาศ คืออะไร สำคัญไหม

ว่าด้วยเรื่องของการอบรมที่อับอากาศ หลายท่านอาจไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า การทำงานในที่อับอากาศ ต้องเข้ารับการอบรมด้วย ที่อับอากาศคืออะไร และการอบรมที่อับอากาศ คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น เราจึงได้รวบรวมสาระต่างๆ ข้อมูลที่มีประโยชน์ เอาไว้ให้คุณได้ศึกษาแล้ว ที่อับอากาศ คืออะไร คำนิยามของที่อับอากาศ หมายถึง สถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด ไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้เป็นสถานที่ทำงานแบบต่อเนื่อง มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศที่อันตราย เช่น ถ้ำ อุโมงค์ หลุม […]