Tag: ร้านขายส่งเครื่องมือช่างราคาถูก

ค้อนประเภทต่างๆ ที่ร้านขายส่งเครื่องมือช่างราคาถูกมักแนะนำให้มีติดบ้าน

เชื่อเลยว่าหลายๆ บ้าน มักจะมีค้อนอยู่หนึ่งอันติดบ้านไว้ ซึ่งไอเจ้าค้อนนี้เนี่ยจะทำงานทุกอย่างเลย ทั้งทุบทั้งแงะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าค้อนนั้นก็มีการแบ่งลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป และบทความนี้เราจะขอมาแนะนำค้อนประเภทต่างๆ ที่ร้านขายส่งเครื่องมือช่างราคาถูกมักแนะนำให้มีติดบ้านมาฝากกัน เพื่อให้คุณๆ นั้นเลือกซื้อค้อนได้ถูกประเภทกับการใช้งาน จะได้ไม่ใช้ค้อนอันเดียวแต่ทำงานแทบทุกอย่างภายในบ้านไปตลอดชีวิตนั่นเอง ค้อนประเภทต่างๆ ที่ร้านขายส่งเครื่องมือช่างราคาถูกมักแนะนำให้มีติดบ้าน ค้อนประเภทที่ 1 คือ ค้อนหัวกลม มีลักษณะ : หัวกลมมน หน้าค้อนแบนเรียบ การใช้งาน : ใช้งานกลทั่วไป เช่น […]