Tag: รักษาสายตาสั้น

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตาในวัยเด็ก

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์อย่างเรานั้นจำเป็นที่จะต้องใส่ใจกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในวัยเด็กนั้นเรื่องสายตานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทำให้สื่อต่าง ๆ เข้าถึงคนทุกเพศและทุกวัยได้อย่างง่ายดาย โดยวัยที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือวัยเด็ก เมื่อเกิดการเสพติดเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นละครหรือเกมล้วนแล้วแต่เป็นการทำลายสุขภาพสายตาของเด็กไปอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียว โดยวัยเด็กไปถึงวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่พบปัญหาสายตาสั้นมากที่สุดในทุกช่วงวัย โดยการรักษาสายตาสั้นสำหรับวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่นนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้  สาเหตุของการเกิดสายตาสั้น  ปัญหาสายตาสั้นในเด็กและวัยรุ่นนั้นเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมการเสพติดสื่อทางสังคมออนไลน์ โดยพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นนั้นเกิดจากการดูโทรทัศน์ที่ใกล้เกินไป การเล่นเกมที่ใช้สายตาเป็นระยะเวลานาน ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เลนส์กระจกตาของเรานั้นเกิดความหนาขึ้น เนื่องจากวัยเด็กและวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของร่างกายในทุก ๆ ส่วนนี้เองทำให้เลนส์กระจกตาเกิดความหนามากยิ่งขึ้น เมื่อเราใช้สายตาที่หนักเกินวัยและเกินขีดจำกัด แน่นอนร่างกายย่อมตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นโดยการปรับตัวเองตามธรรมชาติ โดยความหนาของเลนส์ตานี้เองทำให้ระยะโฟกัสของภาพตกไม่ถึงจอประสาทตาหรือเรติน่า […]