วิธีการรักษา “เครื่อง dehumidifier”

เครื่อง dehumidifier

เครื่อง dehumidifier หรือ เครื่องควบคุมความชื้น นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญภายในอุตสาหกรรมอย่างมากเพราะว่าช่วยในหลากหลายเรื่องอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ด้านการควบคุมคุณภาพ นั้นสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งหลากหลายอุตสาหกรรมมีการเลือกใช้ เครื่อง dehumidifie  ด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณภาพในการใช้งานนั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์อย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เรามาพูดถึงวิธีการรักษา และดูแล “เครื่อง dehumidifier” กันดีกว่านะครับ

เลือกขนาดให้เหมาะสม

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องงของ “ขนาดการใช้งาน” โดยปกติแล้วการใช้งานนั้นการเลือกซื้อเครื่องลดความชื้นนั้นขนาดของห้อง และ ขนาดของเครื่องนั้นจะต้องสัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าหากว่าขนาดของเครื่องลดความชื้นนั้นมีขนาดเล็กที่จะใช้งานภายในห้องใหญ่ ๆ นั้นอาจจะทำให้เครื่องลดความชื้นนั้นทำงานหนักมากเกินไป และ ทำให้เครื่องลดความชื้นั้นมีอายุใช้งานที่สั้นลง เนื่องจากการทำงานที่หนักเกินไป

ดูแลรรักษาก่อนการใช้งาน

ในการใช้งานนั้นถ้าหากว่าเรานั้นกำลังจะใช้งาน เราควรที่จะตรวจสอบในการใช้งานก่อนว่ามีตำหนิหรือไม่ หรือ มี ความเสียหายอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้การทำงงานของเครื่องลดความชื้นนั้นทำงานผิดพลาด ดังนั้นก่อนการใช้งานนั้นเราควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าในการทำงาน โดยใช้เครื่องลดความชื้นนั้นถ้าหากว่ามีความผิดพลาดนั้นการซ่อมแซมนั้นจะซ่อมได้ยากพอสมควร ดังนั้นก่อนการใช้งานนั้นควรที่จะดูแลรักษาให้ดีก่อนนะครับ

ปิดประตูให้สนิท ก่อนการใช้งาน

ในการใช้งานนั้นถ้าหากมีการลดวามชื้นนั้นเราควรที่จะปิดระตูให้สนิทก่อนนะครับ หรือ หากมีช่องระบายอากาศต่าง ๆ ก็ควรที่จะปิดให้สนิทก่อน จะได้ทำให้การลดความชื้นนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราว่าถ้าหากว่าเปิดไว้ หรือ มีช่องระบายอากาศนั้นจะทำให้ทำงานหนักขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิที่ไม่คงที่ และ  ทำให้สุดท้ายนั้นการทำงานของเครื่องลดความชื้นนั้นก็จะทำงานหนักมากขึ้นนั้นเอง

ระวังเรื่องของหยดน้ำ

ในห้องอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นจะมีการติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นไว้หลากหลายห้องเพื่อไว้ใช้งานยกตัวอย่างเช่น ห้อง Sever นั้นจะมีการติดตั้งไว้เพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป แต่ว่าถ้าหากว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นถ้าหากว่ามีความร้อนมากเกินไป และ เมื่อมาเจอกับอากาศเย็นจากเครื่องลดความชื้น นั้นจะทำให้เกิดหยดน้ำ และ อาจจะนำมาสู่อุบัติเหตุต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรจากการหยดจากหยดน้ำความชื้นได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะต้องระวังในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

ถ้าหากว่ามีความผิดปกติไม่ควรใช้งาน

ในอุตสาหกรรมนั้นถ้าหากว่ามีความผิดปกติในการใช้งานของเครื่องลดความชื้นนั้น แนะนำว่าไม่ควรใช้งานนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้มีความผิดพลาด และ ความคลาดเคลื่อนเอาได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมความชื้นให้คงที่ อย่างเช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ ที่จะต้องควบคุมความชื้นให้คงที่เพื่อคุณภาพของตัวสินค้าเอง จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะครับ

ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมนั้นเครื่องลดความชื้นนั้นสำคัญอย่างมาก  เพราะว่าเกือบจะทุกอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่พอดี และ มีมาตรฐาน ดังนั้นการเลือกซื้อเองก็สำคัญอย่างมากนะครับเราควรเลือกเครื่องลดความชื้นที่ดี และ มีคุณภาพมาใช้งานด้วยเช่นกันเพื่อทำให้การควบคุมความชื้นนั้นมีคุณภาพที่ดีอย่างมาก และทำให้มีมาตรฐนด้วยนะครับ